Điều khoản sử dụng CXVIEW

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ Phần Công nghệ Nautilus, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Phần mềm phân tích trải nghiệm khách hàng cho chuỗi bán lẻ CXVIEW  . Bằng cách sử dụng phần mềm , Khách hàng đồng ý rằng đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này.

Điều khoản sử dụng

CXVIEW  là giải pháp (phần mềm dịch vụ) phân tích trải nghiệm khách hàng cho chuỗi bán lẻ. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng CXVIEW trong doanh nghiệp. Điều khoản sử dụng là các chính sách được đưa ra bởi NAUTILUS TECH .,JSC (Công ty chủ quản của CXVIEW) về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng CXVIEW ) sử dụng CXVIEW.

Khi khách hàng sử dụng CXVIEW, khách hàng đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản sử dụng này và vui lòng ngừng việc sử dụng CXVIEW

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email info.nautilus@cxview.ai. CXVIEW không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của Điều khoản sử dụng này.

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 • CXVIEW: Là giải pháp (phần mềm dịch vụ) phân tích trải nghiệm khách hàng cho chuỗi bán lẻ. Có địa chỉ website tại http(s)://cxview.ai
 • NAUTILUS TECH .,JSC: Là viết tắt của Công ty Cổng Phần Công nghệ Nautilus, đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác giải pháp CXVIEW.
 • Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng giải pháp CXVIEW.
 • Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://go.cxview.ai.

ĐIỀU 2. TÀI KHOẢN CXVIEW CỦA KHÁCH HÀNG

Trong quá trình sử dụng, CXVIEW sẽ cung cấp tài khoản cho khách hàng bao gồm tài khoản và mật khẩu:

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Khách hàng thông báo ngay cho CXVIEW khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. CXVIEW không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng CXVIEW sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của CXVIEW (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

ĐIỀU 3. BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

NAUTILUS TECH .,JSC bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên CXVIEW. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

NAUTILUS TECH .,JSC cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng;
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, NAUTILUS TECH .,JSC có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email, số điện thoại) cho một số mục đích nhất định, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

 • Thông báo bằng Email đến khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
 • Thông báo bằng Email đến khách hàng về các sự cố và lịch bảo trì phần mềm.

NAUTILUS TECH .,JSC bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của CXVIEW hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của  NAUTILUS TECH .,JSC. Ví dụ, Nautilus có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

ĐIỀU 4. DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: hồ sơ thành viên, các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản của Khách hàng;

Khách hàng là chủ sử hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống CXVIEW của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ CXVIEW.

Khách hàng hiểu rằng NAUTILUS TECH .,JSC không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên CXVIEW; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được NAUTILUS TECH .,JSC chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản CXVIEW là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên CXVIEW:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng CXVIEW (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép CXVIEW thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

NAUTILUS TECH .,JSC có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 5. GIÁ CẢ , ĐƠN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá sử dụng phần mềm được NAUTILUS TECH .,JSC niêm yết trên website https://cxview.ai

Tùy vào mỗi thời điểm NAUTILUS TECH .,JSC sẽ có điều chỉnh đơn giá sử dụng phù hợp với đặc tính sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.

NAUTILUS TECH .,JSC hỗ trợ khởi tạo các đơn hàng nâng cấp tài khoản. Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi NAUTILUS TECH .,JSC kích hoạt đơn hàng và xuất hóa đơn.

Khách hàng thanh toán các đơn hàng cho NAUTILUS TECH .,JSC bằng tiền mặt hoặc thông qua hình thức chuyển khoản. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin người thanh toán bao gồm: bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của người được giới thiệu.

ĐIỀU 6. CÀI ĐẶT, BÀN GIAO SẢN PHẨM

CXVIEW Platform là một giải pháp trực tuyến, do đó Khách hàng không cần phải cài đặt. Ngay sau khi Nautilus Tech ,.JSC kích hoạt đơn hàng là khách hàng có thể sử dụng ngay tức thời các tính năng của sản phẩm.

ĐIỀU 7. TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

NAUTILUS TECH .,JSC chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua hình thức:

ĐIỀU 8. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ PHỤC HỒI DỮ LIỆU BỊ MẤT

 • Bảo hành, bảo trì

NAUTILUS TECH .,JSC chịu trách nhiệm bảo hành, bảo trì phần mềm trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng.

Tùy thuộc vào tính chất cấp thiết, NAUTILUS TECH .,JSC có thể có hoặc không thông báo trước các lần bảo hành, bảo trì hệ thống. Tuy nhiên NAUTILUS TECH .,JSC cam kết hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của việc bảo hành, bảo trì tác động đến quá trình sử dụng phần mềm của Khách hàng.

Khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào cho việc bảo hành, bảo trì phần mềm.

 • Phục hồi dữ liệu

Hiện tại NAUTILUS TECH .,JSC có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động (mỗi ngày mỗi lần) đối với các tài khoản sử dụng nền tảng giao tiếp và làm việc trực tuyến CXVIEW. Trong trường hợp dữ liệu hệ thống phần mềm gặp sự cố do tấn công mạng hoặc rủi ro khách quan khác, NAUTILUS TECH .,JSC có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của NAUTILUS TECH .,JSC lưu lại. Thời gian tối đa để NAUTILUS TECH .,JSC thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

ĐIỀU 9. DÙNG THỬ SẢN PHẨM

Tùy vào từng thời điểm NAUTILUS TECH .,JSC sẽ có chính sách áp dụng tài khoản dùng thử cho khách hàng đăng ký sử dụng giải pháp. Thời gian dùng thử sẽ do NAUTILUS TECH .,JSC quyết định.

NAUTILUS TECH .,JSC không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử giải pháp CXVIEW.

ĐIỀU 10. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG

 1. Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử và không chuyển sang hình thức trả phí trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

 1. Tạm ngừng:

NAUTILUS TECH .,JSC có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng sau khi NAUTILUS TECH .,JSC đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán quá 15 ngày.
 • NAUTILUS TECH .,JSC cho rằng Khách hàng đang được sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Khách hàng, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Khách hàng của khách hàng gây nguy hại tới NAUTILUS TECH .,JSC và những người khác.
 1. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

NAUTILUS TECH .,JSC không có nghĩa vụ hoàn trả bất cứ chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. NAUTILUS TECH .,JSC chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 10 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

 1. Từ chối đảm bảo:

Phần mềm CXVIEW được Nautilus Tech ,.JSC cung cấp và Khách hàng sử dụng là phần mềm dịch vụ (software as a service) trên nền tảng đám mây. Nautilus Tech ,.JSC cung cấp phần mềm theo nguyên tắc “as is” (theo hiện trạng) và “as available” (có sẵn). Nautilus Tech ,.JSC đảm bảo hệ thống CXVIEW luôn được khả dụng lên đến 99%.

 1. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

Trong bất cứ trường hợp nào NAUTILUS TECH .,JSC đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên nào hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng CXVIEW; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với CXVIEW; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua CXVIEW; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với CXVIEW; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến CXVIEW.

ĐIỀU 12. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, các đợt tấn công mạng, đứt gãy, gián đoạn đường truyền internet và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của  NAUTILUS TECH .,JSC.

Khách hàng chấp thuận cho Nautilus Tech ,.JSC quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho:

(i) Một công ty con hoặc chi nhánh;

(ii) Bên nhận chuyển nhượng phần mềm CXVIEW;

(iii) Bên kế thừa do sáp nhập hoặc liên doanh, hợp tác hoặc đại lý ủy quyền;

ĐIỀU 14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau khắc phục vấn đề.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa Kinh tế thuộc Tòa án Nhân Dân TP Hà Nội. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, các bên phải tuân thủ, mọi án phí sẽ do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 15. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA THUẬN

NAUTILUS TECH .,JSC có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website https://cxview.ai

Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể ngừng sử dụng phần mềm và các dịch vụ liên quan khác của CXVIEW.

ĐIỀU 16. HIỆU LỰC THỎA THUẬN

Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách Chấp nhận sử dụng giải pháp là Người dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Thỏa Thuận này.

Thỏa thuận này được lập và xác nhận đóng dấu treo bởi NAUTILUS TECH .,JSC và được gửi đến Khách hàng bản phát hành dưới dạng tài liệu cứng hoặc tài liệu mềm (bản scan). Trong mọi trường hợp hiệu lực của Thỏa thuận vẫn đảm bảo nguyên vẹn và có tính pháp lý đầy đủ.